Logo-Kitab
[ Kur'an İlimleri | Tefsir | Meal ]
1/96-ALAK SURESİ

  » Ana Sayfa
  » Kitab-ı Mecid
  » Kişi Hakları
  » Tebliğler
  » Ulum ul-Hikme
  » Makale
  » Şiir
  » Linkler
  » E-Mail

Cocuklar icin okuma
Kur'an Dersleri
Çocuk Camiası
O'nun adı ile
oku ismi ile Rabbin(in) O ki yarattı (O) yarattı insanı alak (embriyo) dan oku ve Rabbin
1.96/el-ALAQ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla


I İlk Vahy: 1-5

96.1- Oku, Yaratan Rabb'inin adına,
96.2- O, insanı bir embriyodan yarattı.
96.3- Oku, Rabb'in Ekrem'dir,
96.4- Kalemle öğretendir.
96.5- İnsana bilmediğini O öğretti.

II Tuğyan Eden İnsan ve Muttaki: 6-19


96.6- Hayır, insan kesinlikle tuğyan eder.
96.7- Kendini müstağni gördüğünde.
96.8- Oysa dönüş yalnızca Rabb'inedir.


96.9-10 Namaz kıldığında bir kulu, bundan engelleyeni gördün mü?
96.11- Gördün mü? Ya o (kul) doğru-iz (hidayet) üzerinde ise,
96.12- Ve takvayı emrediyorsa,
96.13- Gördün mü? Ya (diğeri) yalanlıyor ve yüz çeviriyorsa.
96.14- Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
96.15- Hayır, eğer buna bir son vermezse, onu alnından sürükleyeceğiz.
96.16- O yalancı, hatayla dolu alnından.
96.17- O zaman çağırsın taraftarlarını
96.18- Biz de çağıracağız koruyucuları.
96.19- Hayır, O'na itaat etme, secde et ve (Rabb'ine ) yaklaş.

 
[ Ana Sayfa | Kitab-ı Mecid | Kişi Hakları | Tebliğler | Ulum ul-Hikme ]

[ Şiir | Makale | Çocuklar İçin Sureler | Linkler | E-Mail ]